הסטטיסטיקאים שלנו עוברים הכשרה באוניברסיטאות, במסגרת החוגים לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקאים מוכשרים לעבודה בעיבוד נתונים.

העיבוד הסטטיסטי הוא דבר שכל סטודנט במדינת ישראל נדרש לעשות אותו. :

עם זאת, 90% מהסטודנטים לא יודעים לעשות אותו והם נדרשים לשלם כסף לאנשים פרטיים.

אצלנו הם פשוט עושים את זה בזול!.שירותי סטטיסטיקה

האוניברסיטה לא ממנה לאף אחד מורה פרטי שיסייע לו בהכנת העיבוד הסטטיסטי- היא פשוט אומרת לו ל"עשות סמניריון כמותי" ולך אחרי תשבור את הראש לבד.

את השיטה אמנם מלמדים אותך בקורס סטטיסטיקה אבל מעטים מצליחים ליישם את זה לבד בעצמם.

 

הסטטיסטיקאים שלנו נבדקים גם על ידי איש מקצוע נוסף*

 

כתיבת סמינריון 077-7781365